marketvivent_1

Papa Noël (Corbera del Llobregat)

marketvivent_6

Equip Aniceto Studio

marketvivent_5

Montserrat Febrero (Alcaldesa Corbera del Llobregat)

marketvivent_2

Músics amenitzant Marketvivent

marketvivent_3

Paradeta Marketvivent Aniceto Studio

marketvivent_4

Fran León (col.laborador Aniceto Studio)